NOVOGLANZ - ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το αναγνωρισμένο συνεργείο καθαρισμού Novoglanz, που εδρεύει στα Ιωάννινα, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε επιχειρήσεις και άλλες κτηριακές μονάδες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό μας, με άψογη επαγγελματική συμπεριφορά, χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μηχανήματα και υλικά, αναλαμβάνοντας καθαρισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες. 

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, καθαρισμούς χώρων, γραφείων, καταστημάτων, πολυκατοικιών, τζαμιών, πολυχώρων, νοσοκομείων, ναών, εργοστασίων, σχολείων κ.ά.

Στόχος του συνεργείου καθαρισμού μας Novoglanz στα Ιωάννινα, είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με συνέπεια και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντάς σας ένα άριστο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Σχεδιάζουμε για εσάς συγκεκριμένες λύσεις και υλοποιούμε βάσει χρονοδιαγράμματος και προκαθορισμένου προϋπολογισμού!

Πολιτικές ποιότητας

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η εταιρεία NOVOGLANZ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1978 με κύρια δραστηριότητα τον καθαρισμό ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων.

Η Διοίκηση της NOVOGLANZ Ε.Π.Ε. έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξή της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα, την προστασία Περιβάλλοντος και την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή στους πελάτες ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, την ισχύουσα νομοθεσία και την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.

 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία  NOVOGLANZ Ε.Π.Ε. έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018.

 

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

·         Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της  εταιρείας.

·         Να αποθηκεύει και να διακινεί τα υλικά καθαρισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

·         Να ανταποκρίνεται στις παροχή των υπηρεσιών μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες όρους.

·         Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.

·         Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

·         Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών, καθώς και μη συμμορφούμενων υπηρεσιών.

·         Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος,  την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας και την Ασφάλεια στην Εργασία.

 

Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.